Aborcja (Abortus provocatus )

Aborcja jest to zamierzone i przedwczesne przerwanie ciąży z udziałem interwencji zewnętrznej. Może to być przyjęcie tabletek poronnych lub interwencja chirurgiczna lekarza. Aborcji nie należy mylić z poronieniem. Poronienie następuję samoistnie to jest bez interwencji zewnętrznej, może być wywołane stanem zdrowia matki lub dziecka.

Możemy wyróżnić trzy typy aborcji:

 1. Aborcja farmakologiczna
 2. Mini aborcja ( aspiracja próżniowa)
 3. Aborcja chirurgiczna (łyżeczkowanie płodu – skrobanka)

1. Aborcja farmakologiczna – jak sama nazwa wskazuje usunięcie ciąży przebiega na skutek przyjęcia środków farmakologicznych zwanych potocznie tabletkami poronnymi. Najskuteczniejsza metoda do 9 tygodnia ciąży. W celu dokonania farmakologicznego przerwania ciąży stosuje się takie leki jak: misoprostol oraz mifepristone. Jest to metoda aborcji, która można przeprowadzić samodzielnie w domu. W wielu krajach ten rodzaj aborcji jest dostępny na prośbę kobiety. W naszym kraju kobiety często stosują tą formę aborcji jako jedyną możliwą do wykonania sięgają po leki sprzedawane za pośrednictwem internetu. Jest to metoda najmniej inwazyjna – błona śluzowa macicy nie zostaje naruszona.

2. Aspiracja próżniowa – ta metoda przerywania ciąży jest stosowana w okresie od 9 do 12 tygodnia ciąży. Ciąża jest przerywana w sposób zassania tkanek płodu poprzez rozszerzenie mechaniczne szyjki macicy oraz wprowadzenie aparatu próżniowego. Metoda stosunkowa mało inwazyjna lecz w Polsce nie może zostać wykonana na żądanie kobiety. Cena takiego zabiegu waha się od 1500 PLN do nawet 5000 PLN.

3. Aborcja chirurgiczna – stosunkowa podobna metoda do poprzedniej z taką różnicą, że lekarz zamiast stosować aparat próżniowy stosuje specjalistyczne narzędzie chirurgiczne „łyżeczkuje” płód. Potoczna nazwa łyżeczkowanie wzięła się z tego, że przyrząd przypomina łyżeczkę. Ten typ przerwania ciąży można stosować do 22 tygodnia ciąży. W Polsce nie może zostać wykonany na żądanie kobiety. Metoda najbardziej inwazyjna z wymienionych, podczas zabiegu zostają naruszone błony śluzowe macicy.

Aborcja – powikłania

Wszystkie metody aborcji niosą za sobą pewne skutki uboczne. W przypadku przerywania ciąży tabletkami poronnymi, możemy zminimalizować powikłania. Najcięższym powikłaniem może być wystąpienie obfitego krwawienia z dróg rodnych co będzie skutkowało interwencją lekarza, ponadto mogą wystąpić takie objawy jak: ból głowy, wymioty, biegunka oraz gorsze samopoczucie. Natomiast mini aborcja jak i metoda chirurgiczna mogą doprowadzić do znacznie poważniejszych powikłań. Do najpoważniejszych możemy zaliczyć:

 • Zespół Ashermana – jest to bardzo groźne powikłanie po zabiegu aborcji, które często doprowadza do trwałej niepłodności kobiety. Następuje w skutek nadmiernego łyżeczkowania, które prowadzi do głębokich uszkodzeń endometrium macicy. Co z kolei prowadzić do powstawania blizn, które w przyszłości uniemożliwiają zagnieżdżanie się zarodka w macicy.
 • „Urodzenie” żywego płodu – zdarza się to przeważnie w okresie od 18 do 22 tygodnia ciąży. O ile nie wiąże się to znacząco ze zdrowiem i życiem kobiety. Nie trudno sobie wyobrazić jakie blizny psychiczne może zostawić taka informacja. Jeśli już dojdzie do urodzenia żywego płody przeważnie lekarze nie informują pacjentki o tym fakcie.

 

Prawo a aborcja w Polsce

W Polsce aborcja jest dozwolona tylko w 3 konkretnych przypadkach.

 1. ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety (brak ograniczeń pod względem wieku płodu)
 2. badania prenatalne  i/lub inne przesłanki medyczne wskazują prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu lub nieuleczalne choroby zagrażające jej życiu (ograniczenie: możliwe do czasu osiągnięcia przez płód zdolności do samodzielnego życia poza organizmem kobiety)
 3. jeśli ciąża powstała w wyniku czyny zabronionego (gwałt) (ograniczenia: do 12 tygodnia ciąży)

 

Aborcja zagranicą a prawo

Kraje w których aborcja jest dozwolona na życzenie kobiety:

 • Niemcy
 • Litwa
 • Rosja
 • Słowacja
 • Hiszpania
 • USA
 • Włochy
 • Kanada
 • Turcja
 • Indie
 • Kazachstan

Aborcja na życzenie jest również dozwolona we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej z wyjątkiem:

 • Polski
 • Irlandii
 • Finlandii

Leave a Comment